۲۸۰- وقتی نيستی ...

این روزا که نیستی، دلم خیلی برات تنگ می شه ...

امروز کوه بودم . جات خالی بود . جای منم خالی بود ... من آخه، پیش تو بودم.

/ 2 نظر / 18 بازدید
5مبیز

- جاهای خالی را با گزینه های مناسب پر کنید. معمولا این سوال رو میذاشتم آخر سر حل کنم. ولی وقت امتحان تموم میشد.