305- دو

 

گوش کن... برای تو می نوازد ؛ برای تو که نمی شنوی، نمی خواهی بشنوی. اما برای یک بار هم


 که شده گوش کن.غرورت را بشکن و گوش کن. بشنو این همنوایی ساده سازها را. ببین دستان

بی قرار نوازنده را که چگونه هجوم می آورد ... این است زندگی ... این است حقیقت. بی خیال

 واقعیت و همه سیاهی ها.

/ 1 نظر / 17 بازدید
بی نشون

بی خیال واقعیت و همه سیاهی ها.[چشمک][لبخند]