۷۸- کتاب؛ جهانی در تارهای شگفت انگيز

مختصری از پيام روز جهانی کتاب کودک امسال:

«کودکی خردسال بودم اما نمی دانم چند سال داشتم.فقط می دانم بلندی قدم به اندازه ای بود که می توانستم پشت ميز کار پدر بايستم،دست هايم را بر ان بگذارم وچانه ام را بر دست هايم.درست در برابر چشمانم، مجسمه ی کوچکی از برنج قرار گرفته بود... پذر...آن دو را معرفی کرد: دون کيشوت و سانچوپانزا....سپس پدر کاری را که بدان مشغول بود رها کرد ،کتابی بزرگ را از قفسه ای برداشت و همچنان که قصه هايی از ان دو مرد را برايم نقل می کرد، به نشان دادن عکس های آن سرگرم شد... پرسيدم : چه کسانی درون آن کتاب ها زندگی می کنند؟از پاسخ او دريافتم که در آنجا هرگونه کتابی يافت می شود.کتاب هايی که درون آن ها پر بود از زندگی های بی پايان.از ان پس به ياری پدر و مادرم،دست به کار آشنايی با بعضی از آن ها چون رابينسون کروزو در جزيره اش،گاليور در سرزمين کوتوله هاو رابين هود در جنگلش شدم... وقتی خواندن اموختم،زمانآن فرا رسيدکه خود در کتاب ها منزل کنم.در آن جا با شخصيت هايی از قصه های عاميانه ی سراسر جهان در مجموعه هايی رو به رو شدم که ناگزيرم کرد از چين تا ايرلند و از روسيه تا يونان را زير پا بگذارم... در فرانسه با دارتانيا اسب برانم ،با علاءالدين در بازار بغداد گم شوم،با پيتر پان به سرزمين ر‌ؤيا ها پرواز کنم... در خيابان های لندن با اليور توويست و در خيابان های پاريس با کوزت از گرده ام بار بکشند...درست به همين شکل.نه مرزی در کار و نه سن و سالی مطرح.جست و خيز کنان از اين جا به آن جا در حرکت... آرام آرام از اين همه گونه گونی،دنياهای درون من و زندگی های درون آن ها شکل گرفت و اکنون با کتاب هايی که می آفرينم همگان را با هر آن چه که درونم می گذرد،سهيم می کنم.»

آنتونیو پائولوس ـ پرو
ترجمه: منصوره راعی

روز جهانی کتاب کودک بر همه ی کودکان ايران و جهان ( به خصوص سهند و بامداد عزیزم) مبارک!

exportImage.asp?s=cano&i=10507517&w=256&h=192

/ 3 نظر / 8 بازدید
Reza

vaghti man bache boodam, mishod bebini aan ghomri e natavan ra ke balash zin sooye gheychi be bad miraft mishod , aari mishod bebini va ba ghoroori be birahmie biriyaee , tanha bekhandi..... vaghti man bache boodam zoore khoda bishtar bood... vaghti man bache boodam mardom naboodan... vaghti man bache boodam gham bood ama kam bood ( esmaeele khoo ee ) khoobo khosho movafagho pirooz bashi

mehran

من بچه بودم بيشتر از الانم کتاب می خوندم ولی تازگيا باز دارم کتابخون ميشم که اين به خاطر کمک يک دوست نازنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه(که البته معرف حضور هستن)

alireza

واقعا کتاب دارای ارزش فراوانيست وبرای درک اين ارزش زمان کودکی انسان لازم است چون در اين هنگام ذهن کاملا آماده است وپويا.پس اين روز جدا نيک روزيست .