۹۷- چه می کنه اين ...آقا بازی رئال منچستر رو ديديد؟ من که کيف کردم.حتی با وجود درد دندون هم نتونستم ذوق زيادی نکنم.09.gif. بابا اين رونالدو ديگه کيه؟يهو کولاک می کنه! معلوم نيست چشه! ۳ تا گل؟ اونم به منچستر؟11.gif14.gif ...
اما ما که آخرش نفهميديم اين سر الکس چرا بکهام رو اين قدر دير آورد توی بازی؟؟؟؟؟؟آخه به اينم می گن مربی؟ دنيای عجيبيه! گر چه حيف شد که رئال باخت اما خوب مهم اينه که صعود کرد! حالا مونده ۳ تا ايتاليايی و ۱ اسپانيايی ... من که دوست دارم ميلان و رئال بيان فينال .از بابت رئال که مطمئنم 13.gif اما ميلان ... نميدونم.منتظر بمونيم تا ببينيم چی می شه .... فعلا 23.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
aidin

faghat ac milan