۸- روزانه

گفتی خوذتو آزاد کن.کردم ...امروز بی خیال همه چیز شدم.صبح با بابا رفتم کلاس زبان.تو برف!خیلی کیفیدیم3.gifماشین از کوچه در نمی اومد8.gif یه کم دیر رسیدم اما اولین نفر بودمb.gif و البته آخرین نفری که از کلاس خارج شد! بعد هم کمی از راه رو پیاده اومدم و کلی برف نوش جان کردم!!!
بعد که رسیدم خونه از ساعت ۲ تا ۷ (!!!!) خوابیدم ... خواب که نه! غش کردم! بعد هم نه درس خوندم نه هیچی ... همش الافی!(به به چه دختر خوبی8.gif )
حالا هم اینجا در خدمت شمام ...دیدی به همه ی حرفات گوش دادم undefined .... امروز دختر خوبی بودم ...آفرین به خودم ... هووورراااااااااا undefined

/ 0 نظر / 7 بازدید