خدایا ! خیلی باهام بد کردی . تا اطلاع ثانوی باهات قهرم.

/ 5 نظر / 17 بازدید
پریسا

قهر خوب نیست! زود باش آشتی آشتی!

صادق

گویا خدا می فرماید نازت بکشیم که نازنینی آشتی آشتی[ماچ][ماچ][ماچ][لبخند][گل][گل][گل][خجالت][خجالت]

صادق

گویا خدا می فرماید نازت بکشیم که نازنینی آشتی آشتی[ماچ][ماچ][ماچ][لبخند][گل][گل][گل][خجالت][خجالت]

صادق

گویا خدا می فرماید نازت بکشیم که نازنینی آشتی آشتی[ماچ][ماچ][ماچ][لبخند][گل][گل][گل][خجالت][خجالت]

صادق

گویا خدا می فرماید نازت بکشیم که نازنینی آشتی آشتی[ماچ][ماچ][ماچ][لبخند][گل][گل][گل][خجالت][خجالت]