۳۰۱- يک گل نار

بازم از اون روزهاییه که من یه عالمه حرف واسه گفتن دارم اما نوشتنم نمیاد!!! عجب وضعیه ها.

یه عالمه حرف قشنگ برای گفتن،برای نوشتن... نوشتن از یه «عشق بی پایان» که خیلی

دوسش دارم؛ نوشتن از برف، از سردی هوا که هر چه قدر هم باشه باز من عاشقشم؛ نوشتن

از فارغ شدن از تحصیل(!!!)؛ نوشتن از این که نمی دونم چرا این ترم استرس امتحان ندارم!

نوشتن از کار جدید، از این که دیگه می رم سر یه کار ثابت ... چقدر همه اینا خوبه ...


من چه شادم امروز

/ 1 نظر / 19 بازدید
کويريات

آخی... چه خوب که اينهمه خوبی ... مبارک باشه خوشحاليت و همه چيزهايی که براشون خوشحالی