۲۹۸- حتی به روزگاران

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل

بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران

....

جانا به لحظه ای چند مهری نشسته بر دل

بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران (شفیعی کدکنی)

/ 1 نظر / 17 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.