353- :)

شاید یکی از بهترین حس های دنیا باشه حس خواهر بودن ... این که برادرت بیاد و باهات حرف بزنه ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
Hessam

و البته نام برادر در مواقعی هم می تونه پوششی باشه برای افراد دیگه ای ... حتی در خواب :D