۲۷۴- نمی دونم !

امتحانام تموم شد

منم دارم تموم می شم

این دستم هم چند روزه درست کار نمی کنه

دیگه همین.

/ 6 نظر / 21 بازدید
سپيده

بابت تموم شدن امتحانا تبريک ... فارغ شدی... من هنوز ۲ تا دارم

معصومه

امتحان که تموم میشه تازه زندگی شروع میشه ها !

ري را

سلام بروی ای دلتان که در سینه ما مرگ با هرچه ستم هرچه بلا می یماند منتظرتونم زود بیاین تنهام نذارید

نگین

درکت ميکنم! واقعا همه ترم يک طرف...اين دو هفته يک طرف ديگه! آدم مرده ها رو ميتونه ببينه!