40- اين چه وضعشه ؟؟؟؟آخه يعنی چی؟ مگه مردم مسخره ی شما هستن؟ خيلی برنامه هاتون قشنگه اون وقت همين ۱ فوتبال رو هم که مردم طرفدارشن پخش نمی کنين a.gif دل بابای عزيزمو ميشکونين الهی خدا ... الهی خدا هر کار خودش می دونه باهاتون بکنه.

آخه فکر کردين چی؟ فکر کردين اين سريال "سفر سبز " رو بذارين مردم راضی می شن؟ شما فکر کردين با کی طرفين ؟؟؟ ۱ مشت موجود که به خيالتون هيچی نمی فهمن ؟ زهی خيال باطل !!!!! همين جوری با اين خيالات خوش باشيد تا ...

بابا آخه کسی اگه عاشق امام حسين باشه خودش بلده بره عزا داری و سينه زنی. اونی هم که نيست به شما چه؟ چه بسا همين خود شما ها خيلی ها رو از اسلام و دين و ... بيزار کردين a.gif

به هيچ جا نمی رسيد. ما رو هم بد بخت می کنيد .

/ 0 نظر / 7 بازدید