۲۷- نمی دانی مگر دردم؟

امروز خیلی خوب بود اما همش سر درد داشتم e.gif صبح کمی کارامو انجام دادم بعد با مینا رفتم میلاد نور. کمی خرید کرد بعد رفتیم کافی شاپ c.gif وقتی برگشتیم خونه مامان نگران شده بود اما به هر حال به ما کلی خوشید!
ظهر با بابا مینا رو رسوندیم فرودگاه بعد رفتیم پیش بامداد
فقط حیف که سرم در شرف ترکیدن بود( و هست) بااین حال کلی باهاش بازی کردم.بعد که اومدیم خونه کمی استراحت کردم اما بی فایده2.gif حالا هم ....
بی خیال ...

دردم از یار است و درمان نیز هم ...
6.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید