۲۹۶- بواريسم

من نمی فهمم «مادام بواری» را !!! چرا؟چرا؟چرا؟ یه چیزی باید توی متن اصلی باشه که توی ترجمه گم شده ... نمی دونم

/ 6 نظر / 19 بازدید

شوخی کردم يه وقت ناراحت نشيا

بستگی داره که مترجم کی باشه٬اگه شما باشی که يه چيز سهلِِ۱۰۰تا چيزم گم بشه چيز عجيبی نيست

اول....................

پاينده باشی دوست من

ميرم تحقيق می کنم اگه به جوابی رسيدم حتمآ ميام بهت ميگم

پيامبرديوانه

گويند پيامبری ست از طايفه ي زمينيان که نه با آسمانش کار است و نه با گنبد افلاک هماره در تب می سوزد و گويی هر لحظه وحيی دگر دارد...... منتظرم