۹۹- بازم ...اين بار نمی دونم ....اگه بدونم هم، نمی تونم19.gif.باز نمی دونم چی شده يا چی می خواد بشه ...اصلا ميخواد بشه يا نه؟ اين سر در گمی خيلی بده.نمی خوام بازم اتفاقی بيفته ... من هيچ گونه تحملی ندارم ديگه 17.gif. کاش بعضی چيزا دست خود آدم بود.کاش می تونستم يه چيزايی رو عوض کنم.واقعا دوره ی سختی رو دارم می گذرونم.يه جور برزخ ...نمی دونم می شه بهش چی گفت.فقط دلم می خواست يه جورای ديگه بود.کمتر منو اذيت می کرد19.gif.نمی دونم چی بگم ...اين ابهام حتی توی فکرم و توی نوشته هام هم هست .... نمی دونم.

دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم

/ 3 نظر / 5 بازدید
alireza

سلام ..... خوبی گلنار خانم ؟....به خدا توکل کن ، کارهات رديف ميشه .... مطمئنم

ابري ترين

سلام زياد به يك نقطه فكر نكن . چون اون نقطه اگه چيزه خوبي هم باشه باز اذيتت ميكنه چه برسه ... . آدم وقتي هدفش برا خودش معلوم باشه ، نبايد اينجوري بشه. خيلي چيزا هستند كه اونجورين كه ما دوس نداريم ولي هيچ جيز به اندازه ي خود آدم، قدرت آزاز دادن ما رو نداره ... . بايد سعي كنيم عشق درونمون رو آزاد کنيم ، انرژی ها رو به صورتهای مختلف بريزيم بيرون ، تا ذهنمون هم سرش خلوت شه و بتونه همه چيز رو مرتب کنه ... برون شو ای غم از سينه که لطف يار مي آيد تو هم ای دل ز من گمشو که آن دلدار می آيد نگويم يار را شادی که از شادی گذشته است او مرا ز فرط عشق او ز شادی آر می آيد > اگر درمان تو يی ، دردم فزون باد اگر عشقی تو سهم من جنون باد

Reza

omidvaram , hamoon chizi ke mikhay barat pish biad