۶-خسته و تنها

- خیلی خسته ام
: اینقدر غر غر نکن بچه
- پس چی کار کنم؟ بابا آخه به کی بگم ...
: باز دوباره می خوای شروع کنی؟
- نه اینکه دفعه های قبل کسی واسه حرفام تره خورد می کرد؟!!!!
: خوبه خودتم میدونی...پس چرا دوباره میخوای بری رو منبر؟
- خوب آخه خسته ام .می خوام ...
:وااااای ...باز گفت خسته ام.
اگه به جای این همه حرف بی خود زدن کمی استراحت کرده بودی ...
- بازم فایده نداشت.خستگی من روحی هست نه جسمی ...
: آره ...اصلا می دونی چیه؟
- ؟؟؟؟
:بذار راحتت کنم ... تو مریضی.عادت داری خودتو آزار بدی ... نمی دونم چرا .آخه این همه خود خوری واسه چیه؟به خدا زندگی ارزششو نداره .بی خود داری خودتو حروم می کنی ... بابا ول کن این مزخرفاتو ... برو دنبال عشق و حالت ... ببین ...
- ااااااه بابا ول کن تو هم .تو که از بقیه بدتری ...ما رو باش ...
: ببین ... وایساااا ....کارت دارررمممممم .....
- .....

/ 0 نظر / 5 بازدید