۶۳- يادم باشد که :


۱-زمانی را برای ر‌ؤیاها اختصاص دهم تا روحم را به ستارگان پیوند دهد.
۲-زمانی را برای کار کردن اختصاص دهم زيرا بهای آن موفقيت است.
۳-زمانی را برای فکر کردن اختصاص دهم زيرا سرچشمه ی قدرت است.
۴-زمانی را برای بازی کردن اختصاص دهم زيرا راز جوانی است.
۵-زمانی را برای مطالعه اختصاص دهم زيرا سرچشمه ی دانش است.
۶-زمانی را برای خنديدن اختصاص دهم زيرا سختی ها و مشکلات را کم رنگ می کند.
۷-زمانی را برای بهداشت و سلامتی اختصاص دهم زيرا گنجينه ی زندگی است.
۸-زمانی را برای نيايش و عبادت اختصاص دهم زيرا گرد و غبار زندگی مادی را از چشمانم می زدايد و مرا به ذات الهی پيوند ميدهد.
۹-زمانی را برای دوستان اختصاص دهم زيرا باعث شادی و نشاط می گردند.
۱۰- زمانی را برای مهرورزی اختصاص دهم زيرا لذت بخش است.

/ 0 نظر / 8 بازدید