73- نامه ای به جناب بوش

Mr president
As everyone,you have two brains, a left brian and a right brain .The problem with your brians ,is that in your left brian there is nothing right. And in your right brain there is nothing left

/ 2 نظر / 8 بازدید
soheil

با سلام شما لطفا در انتخاب مطالبتون دقت کنيد يا اينکه به جای اينکه حرف ديگران رو تکرار کنيد حرفی نو و جالب بزنيد به خودتون اين اجازه رو بدين که از فکر کردن و حرف نو زدن لذت ببريد.

mehran

تو هر وقت کانديدای رياست جمهوری شدی رو یــــک رای من می تونی حساب کنی اينو جدی گفتم