۲۸۹- گره

سرنوشتشان چنان به هم گره خورده بود که حتی با ناخن و دندان هم باز نمی شد:مجبور

شدند قیچی اش کنند. یک طرف رها شد اما طرف دیگر همچنان گره را همه جا با خود یدک می

کشد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
کويريات

من چقدر با اون يکی هم حسم که همچنان گره را همه جا با خود یدک می کشد.