۲۶۹ـ گلم وای گلم ...

این چند سطر را برای شما می نویسم؛ برای شما که تابانده ایددر یاس آسمان ها امید ستارگان را ...

برو مرد بیدار اگر نیست کس

نویسنده محبوبم، هیچ گاه به ذهنم هم خطور نمی کرد که نویسنده کلیدر هم در دورانی از زندگیش آرزوی «خواب مستمر» کرده باشد. آن هم نه امروز ... صحبت از ۲۲ سال پیش است . اما چرا ؟ می دانم شما هم مانند بقیه ... اما به گمانم آن زمان اوج شکوفایی کلیدر بود ... نمی دانم . اما می دانم که باید باشید، بمانید و بنویسید .

/ 6 نظر / 19 بازدید
ّهداک

خواب مستمر .. گل نار . عجيبه آره که نديدمت . ببينم تو هنوزم مقنعه طوسی و مانتوی سفيدتو می پوشی ؟ اين تصويرت بدجوری تو ذهنمه .

Le Petit Ali

خواب مستمر...همه چی استمرارش باعث کسل کننده بودنش ميشه..اينو اما نميدونم ! راستی سوزانتاندو اصلن هم باحال نيست خيليم سخته ! بقيشم همينجور ! توئه اتوديانت دو فرانسه؟

Le Petit Ali

خواب مستمر...همه چی استمرارش باعث کسل کننده بودنش ميشه..اينو اما نميدونم ! راستی سوزانتاندو اصلن هم باحال نيست خيليم سخته ! بقيشم همينجور ! توئه اتوديانت دو فرانسه؟

نسترن

مثل اينكه دارم به روز مي شم!

Le Petit Ali

اويی ! ژو سويی ! ا لونيورسيته آزاد ! تهه ران سانتر ! ئه توا ؟