۱۷ـ انتخابات شورا ها

بازم يک انتخابات ديگه !‌ همه چيز داره مسخره می شه! بابا ديگه مردم خسته شدنg.gif چرا نمی خواين قبول کنيد؟ من موافق ۱ انقلاب ديگه نيستم چون فکر نکنم در شرايط فعلی اثری داشته باشه حتی ممکنه به ضرر هم باشه! اما اين جوری هم نمی شه ...

خنده داره! خود (آقا) ‌‌هين وسط ول کرده رفته سيستان و بلوچستان ... قاعدتا هم واسه اونجا ر‌ای داده ... نه داداش ...مردم خنگ نيستن ...شما ها هم خيلی با هوش نيستيد ...

حالا تو اخبار می گه : مردمه پر شور و هميشه در صحنه ی ايران ..... و بعد هم آمار ميليونی شرکت کنندگان، که با توجه به نامزدی ۲۰۲ هزار نفر چيز عجيبی نيست . وگر نه که ما از هر کی پرسيديم نمی خواست رای بده!

تا ببينيم فردا چی می شه!


بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن

/ 0 نظر / 9 بازدید