۲۹۰- مامان يا بابا؟!!!

آقای همسایه مدتیه اصرار داره که به بچه سرایدار حرف زدن یاد بده.

آقای همسایه: بگو بابا ...

دختر همسایه: مامان

- مامان نه! بگو بابا ...

- مامان

 و این داستان چند روزه که تکرار می شه‌!!!

/ 6 نظر / 18 بازدید
مهديه

داشتن همچين آقای همسايه و دختر سريداری در اين روزهايی که مسائل خنده دار هم برای آدم ناز می کنند غنیمت اه!!!!!

توحید

bache az in sen harf sheno bashe vay behale bozorgiash http://hamcheraghi.persianblog.ir

سوتام

اي برتر از خيال تو را در حرير باد ميپيچم و ميبرم به انتهاي آرزو پرواز ميدهم هر شامگه كه عطر دلاويز مهتاب پر ميكند فضاي فرحناك باغ را تا لحظه اي كه بوسه ي خورشيد آتشين بخشد به زندگاني ما رنگ زندگي تنها خيال روي تو باشد برابرم اي برترين خيال اي آرزوي دور اي از وجود تو گل اميد بارور از راه لطف و مهر يك شب چو ياد خويش بيا در برابرم.

elani

آخی. منم يکی رو ميشناسم به مامان بزرگش ميگه عمه