۴ـ عصیان

به لب هایم مزن قفل خموشی
که در دل قصه ای نا گفته دارم
ز پایم باز کن بند گران را
کزین سودا دلی آشفته دارم
...
منم آن مرغ ،آن مرغی که دیریست
به سر اندیشه ی پرواز دارم
سرودم ناله شد در سینه ی تنگ
به حسرت ها سرآمد روزگارم

به لب هایم مزن قفل خموشی
که من باید بگویم راز خود را
به گوش مردم عالم رسانم
طنین آتشین آواز خود را

بیا بگشای در تا پر گشایم
به سوی آسمان روشن شعر
اگر بگذاریم پرواز کردن
گلی خواهم شدن در گلشن شعر ...

/ 0 نظر / 7 بازدید