۲۶۸- قابل توجه بعضی ها !

   Je puis nier une chose sans me croire oblige de la salir ou de retirer autres le droit d'y croire

ممکن است که من منکر چیزی باشم، ولی لزومی نمی بینم آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم.

آلبر کامو ؛کالیگولا (ترجمه ابوالحسن نجفی)

/ 4 نظر / 17 بازدید
پیمان

گلنار من هیچ وقت چیزی رو به لجن نکشیدم. خودت بهتر میدونی. خوب یادت مونده که از کالیگولا متنفر بودم. گلنار جان منو به عنوان یه مهمون ناخونده قبول کن. بعضی وقتا میام. بیشتر میام.

ّهداک

پایین رفتن پرده ها و مردم متفکر که از سالن بيرون می آيند .