۶۹- گوشه چشمی به حافظدور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت
دائمآ يکسان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نوميد چون واقف نئی ز اسرار غيب
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور ...

1.gif3.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
saman

يوسف گمگشته باز آيد به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور