314-

 

آخرین باری رو که برای یه کاری غیر از کلاس رفتن، از خونه رفتم بیرون یادم نمیاد‌!!! الان دارم می رم !

هداک جونم خودت ببین که من الکی نمی گم! ضمنا کلاس ها فردا تموم می شه.

/ 4 نظر / 18 بازدید
هداک

خوشحالم گل نار . خوشحالم گل ٍ نار . چه خوبه که بیرون زدن ات به پاییز نزدیکه هر چی پاییز تر شد بیشتر از این بیرون ها برو . به خودت به خود ٍ خودت که دلش می خواد سرخوشی کنه خوب رسیدگی کن که خیلی بهش بدهکاری فک کنم ! می بوسمت .

آفتاب پرست

خوش به حالت. نمی‌دونی من مجبورم واسه چهخ چسزایی از خونه بیرون بزنم! کاش جامون عوض می‌شد!

بی نشون

ولی من بر عکس توام[زبان][قلب][گل]

نیـــکو

گل نار . ندیده بودمت پیش از این : ) .