۹- به باغ همسفران

...
کسی نیست،
بیا زندگی را بدزدیم،آن وقت
میان دو دیدار قسمت کنیم
بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم.
بیا زودتر چیز ها را ببینیم.
ببین،عقربک های فواره در صفحه ی ساعت حوض
زمان را به گرمی بدل می کنند.
...
مرا گرم کن
(و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد
و باران تندی گرفت
و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ،
اجاق شقایق مرا گرم کرد.)
...

1.gif6.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید