۲۷۶- مونولوگ

من نمی خوام بنویسم،زور که نیست !
خوب ننویس؛مگه کسی زورت کرده؟
آره! نمونه ش خودِ تو !

بی خیال بابا ! هر کار عشقت می کشه بکن. فضولی هم موقوف !!!

/ 3 نظر / 19 بازدید
شراب سرخ ۱۸ +

بر هر ایرانی آزاده ای لازم است . در این انتخابات جهانی شرکت کند . اگر خواهان آزادی هستی در این انتخابات شرکت کن و به دوستانت هم معرفی کنید و در انتشار این خبر بکوشید ....

kam5iz

کی شود این روان من ساکن --- اینچنین ساکن ِ روان که منم