۱۰ـتغییر

ازش پرسیدم پرسپولیس چی کار کرد؟ گفت پرسپولیس کیه؟ گفتم : 9.gif تو که ختم پرسپولیس بودی ... گفت بابا بی خیال ...منچستر رو بچسب !!! تو رو خدا می بینی؟8.gif آخه آدم چی بگه ... طرفداراش که این باشن وای به حال ....
c.gif3.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید