۲۸۴- مرضی نه چندان که گويند ...

این روز ها به طرز عجیبی حس می کنم هر کس هر چی می گه یا هر چی می نویسه، منظورش منم !!!

این روزها نسبت به همه چی احساس بی حسی عجیبی می کنم!

این روزها نه من منم، نه تو تویی، نه من تو ام، نه تو منی ...

این روزها بغض داره گلوی جامعه رو فشار میده اما نمی دونم چرا نمی ترکه ...

این روزها حرفای زیادی دارم که بزنم اما دلم نمی خواد .

/ 2 نظر / 18 بازدید
5مبیز

:)

نسترن

منم حرفای زيادی دارم دلم هم می خواد که حرف بزنم ولی يه چيزی سخت راه گلوم رو بسته و نمی ذاره...