سلام به همه ی دوستان.خيلی دلم می خواست بيام و کلی چيز بنويسم. نه اينکه وبلاگم خيلی هم خواننده داره .اما اين دندون درد نمی ذاره. آخرين خبر اين که دارم عين بادمجون می شم .منتظر باشيد تا بيام.می خوام بنويسم ...مخصوصا راجع به رئال و منچستر