امروز توی مطب دکتر، بابا بهم گفت که آقای سينا مطلبی رو باز داشت کردن! اونم به خاطر چی؟ نوشتن مطالب سياسی که اقايون خوششون نمی آد توی وبلاگش! همه ی ما می دونيم که وبلاگ ۱ جای کاملا شخصيه! نمی دونم ... اينو ميگن دموکراسی ... بی چاره مانی کوچولو