ما آخرش هم نفهميديم ابن دندون به چه دردی می خوره؟ همه که آخر ( يا اول) می کشنش!‌ اما مال من خيلی توپه! ( توپ بوووود). اولا که تا حالا در نيو مده بودن. حالا که دو تاش نيش زدن دکتر گفت بايد ۴ تاش رو بکشی .عکس دندونامو که ديد، گفت دندونات به جای اين که عمودی در بيان، يه وری در اومدن .اينم از دندونامون. خيلی خوش شانسم نه؟ امروز رفتم عمل کردم ۴ تاشو کشيدم .اما ... بعدش ... فقط بگم که تا ۶ـ۷ ساعت حرف که اصلا نمی تونستم بزنم. الان هم صورتم دست کمی از يه توپ قلقلی ندارهظهر حتی نمی تونستم پا شم بيام پای کامپيوتر ... اما حالا خيلی بهترم خلاصه اينم از وضع ما ...