سلام سلام

امشب زياد رو مود نوشتن نيستم.وقت هم ندارم! اکانتم داره تموم می شه واسه همين فقط بگم که امروز خيلی خوش گذشت.با جمعی از دوستان رفتيم سينما فيلم «خانه ای روی آب» .حالا بعد نظرمو راجع به فيلم می گم.بعدش هم جاتون خالی رفتيم دربند! کلی بهمون خوش گذشت ( حداقل به من که خيلی حال داد) وقتی اومدم خونه با اينکه مهمون داشتيم رفتم خوابيدم و تازه ساعت ۱۱ شب بيدار شدم باز من شدم جغد! خوشبختانه زياد اکانت ندارم و می تونم برم دنبال کار هام! فعلا بای بای!!