خوب بالاخره سال ۸۱ هم داره تموم می شه . تا ۸ دقيقه ی ديگه وارد روز اول فروردين ۱۳۸۲ می شيم... واسه همتون مبارک باشه و واسه همتون آرزوی بهترين ها رو دارم ايشالا سال ۸۲ واسه هممون خوب باشه و تا جايی که می شه به خواسته هامون برسيم. . ديگه ... همين .

بدرود تا سال ديگه