می دونيد ... به نظر من نوروز قشنگ ترين سنّت ما ايرانی هاست.از قديم بوده. يه رسم ايرانيه و به دين و مذهب هم کاری نداره ... هيچ حکومتی هم تا حالا نتونسته اونو از بين ببره ( و نخواهد توانست! ) واسه همينه که دوست داشتنيه .امروز بيشتر درگير سفره بوديم... کلی وقت برد ... فکر نمی کردم اين قدر طول بکشه هنوز خودم هيچ کاری نکردم! حمام هم حتی نرفتم! اما خوب عيبی نداره ... وقت دارم هنوز در عوضش کلی کيف کردم. حالا به جای کارام اومدم دارم وبلاگ می نويسم عيبی نداره ... فعلا حرف، حرف دله! بذار اينم کمی حرف بزنه ... عقده ای می شه ها !!!!