آخ جون ...امسال پس از مدت ها بوی عيد رو حس می کنم. راستی خيلی بده که آدم نتونه بوی يه چيز خوبو حس کنه ... اما امسال حسش کردم خلاصه اين که خيلی عاليه ... تو خيابون همه در تکاپو هستن . خريد می کنند ... ما هم خريدامونو کرديم يه بار ديگه هم با بابا رفتم خريد .خوش گذشت خيلی هم بابا رو اذيت کردم .اما خوب به من چه !‌همين يه دونه دختر رو داره ديگه جای شما خالی (‌تعارف بودا ، به خودتون نگیرید .