اين طرح نو رو که می بينيد اثر نسترن جونمه امروز ديگه آخر رفاقت بود ... تقريبا از ظهر تا شب نشسته بود پاش خلاصه اين که سنگ تموم گذاشت ... خيلی مديونشم ... نه تنها به خاطر اين طرح ... به خاطر همه چيزش ( البته نه همه ی همه چيزش ... به خاطر اکثرش ) . بازم ممنونم نسترن جون .
اينم واسه نگار که هی می گه : "تو نفس من بيدی !!!! " ـــــــــــــ>