اول از همه يک تشکر خيلی خيلی خيلی گنده واسه نسترن عزيزم که با وجوديکه حالش يک کم خوب نبود اما اين لوگو رو واسم درست کرد. وقتی می گم از خواهر واسم عزيز تره فکر می کنن تعارف می کنم. نسترن جون جدآ ازت ممنونم.
بعدش نوبت برادر عزيزمه. با اين که کار داشت ۲ جمعه کلا حدود ۷ـ۸ ساعت نشست واسه من ۴ صفحه ادبيات تایپ کرد .با اين که متنش کمی سنگين بود. قربون داداشه گلم بشم. سهند جونم حرص نخور ... منچستر تو گروه خودش اوله
بی انصافيه اين وسط از نگار هيچی نگم آخه اونم خیلی مؤثر بود! هر دو دقیقه ۱ بار می گفت پاشین می خوام فیلم The Others ببینم البته بیچاره آخرش هم فیلم رو ندید !!!
خوب دیگه بساط تعارف و هندونه رو جمع کنیم بریم که کلی کار داریم.