دفاع کردم و تمام شد. به تاریخ ِ 27 ژوئن 2014 میلادی (6 تیر 1393) در ساعت 14 روز جمعه، بالاخره این دورۀ دو سالۀ مستر 2 را به پایان رساندم :) باشد که مقبول ِ خودم افتد !!!