بازم من با تأخیر نوشتم . اما به هر حال روز "خانواده" رو به همه ی خانواده های ایرانی تبریک می گم و امیدوارم همه و هر کجا که باشید دل هاتون کنار هم باشه و از داشتن همدیگه احساس لذت و غرور کنید .