با یه کوچولو تأخیر روز جهانی زن ( ۸ مارس) رو به همه ی بانوان عزیز و به خصوص مامان مهربون و طلیعه جون صبور و عزیزم تبریک میگم و یاد و خاطره ی بزرگ زن تاریخ ـ مادر ترزا ـ رو گرامی می دارم.

به امید روزی که تمامی حقوق زنان به شایستگی احقاق بشه.