به قول بعضی ها امروز اولین روز از آینده ی من بود .خیلی خوب بود.پیش رفت خوبی داشتم. تقریبا تونستم ۱ برنامه ریزی منسجم داشته باشم. از این بابت خیلی خوشحالم. دعا می کنم که ادامه دار باشه . راستیییییییییییی ... امروز کادو هامو از بابا و مامان گرفتم حسابی پول دار شدم. تازشم .... ۱ پیشنهاد کار هم بهم شده. ۱ کار ترجمه هست. هنوز جواب ندادم .باید اول متن رو ببینم. مامان زیاد راضی نیست.می گه وقتتو می گیره اما بابا موافقه .منم که هر چی بابا بگه البته خودم هم دلایلی واسه قبول کردنش دارم که حالا بماند ...

خلاصه اینم از امروز ما ... خیلی عالی و پر بار بود. امیدوارم بازم بهتر شه