چه حالی می ده! با کسانی که دوست می داری چت کنی و آهنگ مورد علاقه ات رو گوش کنی اما خیلی با حاله ها! یه وقتایی با بتهوون حال می کنی ۱ وقت با یانی بعضی وقتا با ویوالدی ... اما الان اگه گفتی با چی ؟؟؟

گل گلدون من شکسته در باد .... سیمین بری گل پیکری آری ... دختر زیبا امشب بر تو مهمانم ... شد خزان ....

خیلی عالیه فقط به شرط اینکه یهو ۱ mail نیاد که بریزدت به هم

اما هیچی نمی تونه آهنگ ها رو بی اثر کنه ... خوبه اینا هستن وگرنه من چی کار می کردم ؟

به درمانم نمی کوشی ...نمی دانی مگر دردم ؟؟؟