امروز آخرین جلسه ی زبان تافل بود. خیلی خوش گذشت . خانم ف.پ هم معلم ماهیه هم ۱ انسان واقعی من قسمت CBT میرفتم اما ایشون کتاب های خود کانون رو بهمون داد و با این که وظیفش نبود بهمون تکلیف می گفت و همشو واسمون تصحیح می کرد .

امروز بعد از کلاس ما (۳ تا از شاگردا) و ایشون رفتیم رستوران خیلی عالی بود .کلی کیفید . خیلی حال کردم .با این که طبق معمول لالمونی گرفته بودم اما خانم ف.پ کلی ازم تعریف کرد دیگه داشتم بخار می شدم اما خیلی خوب بود.آخرش هم شماره هاشونو گرفتم .معلممون گفت حتما بهم زنگ بزن
دلم واسشون تنگ می شه ...