امروز برنامه ی بامداد اینا در موزه ی پول برگزار شد.ما زودتر رسیدیم و توفیقی شد که بتونیم موزه رو ببینیم ... خیلی عالی بود .همیشه دلم می خواست برم اونجا ... خوشم اومد. وقت کردین حتما برید ...تا دوره ی سلجوقیان رو دیدم بقیش وقت نشد .اما حتما دوباره می رم