امروز با طلیعه جون رفته بودم جشن نوروزی مهد کودک بامداد واقعا که این بچه ها چه دنیای خوبی دارن ...

چه دنیای قشنگی،دنیای رنگارنگی
دنیای ما بچه ها ،دنیای خوب و زیبا

خلاصه خیلی کیف داد .بامداد شعر ایران و زنبور طلایی رو خوند


بچه ها کلی با آهنگ می رقصیدن ... این ارگ زنه هم کلی به خودش حال داد ...اول با آهنگ پرواز آریان شروع کرد بعد رفت تو خط منصور و تو عزیز دلمی و باقی ماجرا اما کلی کیف داد به خصوص که بعدش هم کلاس فیزیک داشتم!!!!