فردا میاد. آخ جوووووووووووووووون .... ازش قول گرفته بودم اگه بهش مرخصی دادن حتما بیاد. امروز صبح (در واقع ظهر!!!) که بیدار شدم مامان گفت فردا میاد. کلی ذوقیدم این چند روزه همش دارم آدمایی رو که خیلی دوسشون دارم می بینم. منتظرشم ... خیلی زیاد ...