ديروز(دوشنبه) رفته بودم نمايشگاه کتاب. بعدش کلاس داشتم بعد هم دوباره رفتم بيرون . برای همين هم وقت نشد هم اين که خيلی خسته بودم.و نتونستم بيام چيزی بنويسم.
نمايشگاه امسال به نظرم جالب و خوب بود. البته خوب هر کس نظری داره. يه خوبيه ديگه هم اين بود که اين بار وسط هفته رفتم .برای همين زياد شلوغيش خسته کننده نبود. ۳ـ۴ تا سالن رو ديديم.۳ تا سالن ناشران عمومی و سالن کودک و نوجوان. فقط يه چيزی ... نمی دونم چرا سالن های ناشران عمومی هر کدومشون فقط نصفش ناشران کتب دينی و مذهبی بودن! خيلی جالب بود!!! اما کلا بقيش خوب بود. من زياد خريد نکردم.در واقع فقط ۲ تا کتاب خريدم که يکيش هم برای کس ديگه ای بود! اما خوب يه کار مهم کردم! همه جا رو خوب ياد گرفتم و ليست کتاب های مورد نظرم رو گرفتم.آخه قراره جمعه دوباره با خانواده تشريف ببريم نمايشگاه! ديگه اين بار می دونم چی کار کنم.
خلاصه تا ساعت ۲:۳۰ نمايشگاه بوديم.بعد هم که گفتم چی شد ...
بيش از اين عرضی نيست.