این برگ از دفتر زندگی م را هم ورق میزنم.

فردا ظهر (8 اوت 2014) به ایران بر می گردم و امیدوارم و تمام تلاشم رو می کنم که زندگی‌ تازه ای را شروع کنم.

ترس همیشه هست. ترس از نشناخته ها و ندانسته ها. مهم این است که با انتخاب خودم بوده. انتخابی که سعی کردم خیلی روش فکر کنم و نظر افراد مختلف را جویا شوم. مهم این هست که مجبور به انتخاب نشدم.

با تمام وجود امید دارم و همه سعی م را می کنم که همه چیز به بهترین نحو پیش برود.