یک سال، یه کم هم بیشتر ... چه بد! بی حس شدم انگار کلا!!!